Adult (2019/2020)

ADULT (2019/2020)

od lewej: Barbara Drozd, Katarzyna Lewandowska, Ewa Twarowska, Paulina Twarowska, Maja Krymska, Marta Hałaburda, Małgorzata Jagodzińska, Beata Tuszyńska, Robert Kowalski, Hanna Kopczyńska-Wiewiórska, Agnieszka Kardas, Lidia Rygielska, Julia Lubowiecka, Agata Lewandowska, Barbara Dłużniewska-Duda, Joanna Buchwałd-Musińska, Maria Raplewicz, Magdalena Góralska, Ewa Domarecka

Adult